Gratulacje dla prof. Piotra Artiemjewa

Gratulujemy prof. Piotrowi Artemjewowi, prodziekanowi WMiI ds. rozwoju informatyki, uzyskania certyfikatu Instruktora Data Science IBM

Certyfikat