Gratulacje dla prof. dr hab. Macieja Wojtkowskiego

Serdecznie gratulujemy prof. dr hab. Maciejowi P. Wojtkowskiemu i jego współpracownikom z Katedry Analizy i Równań Różniczkowych uzyskania grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. "Geometryczne aspekty układów dynamicznych".