Gratulacje dla prof. dr hab. Iriny Dymnikowej

Serdecznie gratulujemy prof. dr hab. Irinie Dymnikowej z Katedry Fizyki Relatywistycznej uzyskania grantu pt. "Dark ingredients in one drop".