Gratulacje dla prof. dr. hab. Adama Doliwy

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. Adamowi Doliwie z Katedry Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki uzyskania grantu badawczego NCN, OPUS 10 pt.: "Dyskretne układy całkowalne - teoria i zastosowania".