Gratulacje dla Pana prof. dr. hab. Lecha Polkowskiego

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. Lechowi Polkowskiemu miejsca wśród 2% najlepszych naukowców na świecie wg opracowań Uniwersytetu Stanforda w USA. Lista TOP 2% została opracowana w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/profesorowie-uwm-wsrod-najlepszych-naukowcow-na-swiecie