Gratulacje dla nowej Przewodniczącej RWSS

Gratulujmy Pani Natalii Grodzkiej objęcia funkcji Przewodniczącej Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Jednocześnie dziękujemy dotychczasowemu Przewodniczącemu, Panu Adrianowi Albrechtowi, za owocną i efektywną współpracę.