Gratulacje dla mgr Urszuli Żukowskiej

Serdecznie gratulujemy mgr Urszuli Żukowskiej z Katedry Metod Matematycznych Informatyki uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.