Gratulacje dla mgr. Miłosza Wojciechowskiego

Serdecznie gratulujemy mgr. Miłoszowi Wojciechowskiemu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!