Gratulacje dla mgr Bogumiły Kowalczyk

Serdecznie gratulujemy mgr Bogumile Kowalczyk z Katedry Analizy Zespolonej uzyskania stopnia doktora w obszarze wiedzy:  nauki ścisłe, w dziedzinie nauki matematyczne, w dyscyplinie: matematyka. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!