Gratulacje dla mgr Anny Dobosz

Serdecznie gratulujemy mgr Annie Dobosz z Katedry Fizyki Relatywistycznej uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.