Gratulacje dla mgr Agnieszki Niemczynowicz

Serdecznie gratulujemy mgr Agnieszce Niemczynowicz z Katedry Fizyki Relatywistycznej uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.