Gratulacje dla lider of the partner-team, prof. dr hab. Danuty Kruk

Serdecznie gratulujemy prof. dr hab. Danucie Kruk zakwalifikowania przez NCN do finansowania w ramach konkursu OPUS 16 projektu badawczego pt.: „Nanocząsteczki rdzeń-powłoka – od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego ” o wartości 805 000,- zł

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (lider) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki (partner)