Gratulacje dla Krzysztofa Sopyły

Gratulacje dla Krzysztofa Sopyły z okazji uzyskania stopnia doktora w dziedzinie informatyki z wyróżnieniem w dniu 11 czerwca 2014 roku.