GRATULACJE DLA KIEROWNIKA PROJEKTU, prof. dr hab. Danuty Kruk

Serdecznie gratulujemy prof. dr hab. Danucie Kruk zakwalifikowania do finansowania w ramach konkursu OPUS 13 panel ST 5 projektu pt.: „Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego” o wartości 671 280,- zł