Gratulacje dla kierownika projektu badawczego, prof. dr. hab. Aleksego Tralle

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. Aleksemu Tralle zakwalifikowania przez NCN do finansowania w ramach konkursu OPUS 16 projektu pt.: „Metryczne rozmaitości kontaktowe i związane z nimi rozwłóknienia” o wartości 172 200,- zł