Gratulacje dla kierownika projektu badawczego, dr. Macieja Bocheńskiego

Serdecznie gratulujemy dr. Maciejowi Bocheńskiemu zakwalifikowania przez NCN do finansowania w ramach konkursu SONATA 14 projektu pt.: „Właściwe działania podgrup dyskretnych na przestrzeniach jednorodnych” o wartości 157 920,- zł