Gratulacje dla Ermlab Sp. z o. o.

Serdecznie gratulujemy dr. inż. Przemysławowi Góreckiemu, dr. Krzysztofowi Sopyle, dr Aleksandrze Kiślak-Malinowskiej zakwalifikowania przez NCBR do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Projektu p.t. „Technologia kontekstowego rozumienia języka pisanego na potrzeby poprawy błędów oraz automatycznej oceny zrozumiałości tekstu” o wartości 1 750 094,45 zł