Gratulacje dla dr Wojciecha Zielonki

Serdecznie gratulujemy dr. Wociechowi Zielonce z Katedry Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki uzyskania stopnia doktora habilitowanego w obszarze wiedzy: nauki humanistyczne, w dziedzinie: nauki humanistyczne, w dyscyplinie: logika. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!