Gratulacje dla dr. Sławomira Kuleszy

Serdecznie gratulujemy dr. Sławomirowi Kuleszy uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, specjalność fizyka doświadczalna. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!