Gratulacje dla dr Piotra Artiemjewa

Serdecznie gratulujemy dr. Piotrowi Artiemjewowi uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie "Informatyka". Życzymy dalszych sukcesów naukowych!