Gratulacje dla dr Marka Pankova

Dr Mark Pankov uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Matematycznym PAN.

Gratulujemy!