Gratulacje dla dr Mariusza Kwiatkowskiego

Gratulacje dla dr Mariusza Kwiatkowskiego. Dr Mariusz Kwiatkowski uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki w kategorii "Miniatura".
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!