Gratulacje dla dr. inż. Przemysława Góreckiego

Serdecznie gratulujemy dr. inż. Przemysławowi Góreckiemu z Katedry Metod Matematycznych Informatyki uzyskania grantu MNiSW pt.: Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne" w specjalności "Techniki informacyjne".