Gratulacje dla dr hab. Somy Dutty

Miło nam jest poinformować, że decyzją Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk podjętą na posiedzeniu Rady w dniu 9 grudnia 2022 r. dr Soma Dutta uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!