Gratulacje dla dr hab. Marka Golasińskiego

Serdecznie gratulujemy dr. hab. Markowi Golasińskiemu, kierownikowi Katedry Zastosowań Algebry uzyskania tytułu naukowego profesora nauk matematycznych i życzymy dalszych sukcesów naukowych!