Gratulacje dla dr hab. inż. Wojciecha Mokrzyckiego

Serdecznie gratulujemy dr hab. inż. Wojciechowi Mokrzyckiemu, kierownikowi Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej uzyskania tytułu naukowego profesora nauk technicznych i życzymy dalszych sukcesów naukowych!