Gratulacje dla dr hab. Danuty Kruk, prof. UWM

Serdecznie gratulujemy dr hab. Danucie Kruk, prof. UWM z Katedry Fizyki Relatywistycznej uzyskania grantu badawczego NCN, OPUS 10 pt.: "W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego".