Gratulacje dla dr hab. Danuty Kruk, prof. UWM

Serdecznie gratulujemy dr hab. Danucie Kruk, prof. UWM z Katedry Fizyki Relatywistycznej, uzyskania grantu "Pracownia relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego" finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i życzymy dalszych sukcesów naukowych!