Gratulacje dla dr hab. Danuty Kruk, prof. UWM

Gratulujemy dr hab. Danucie Kruk, prof. UWM z Katedry Fizyki Relatywistycznej, uzyskania grantu "Relaksometria magentycznego rezonansu jądrowego dla ciał stałych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.