Gratulacje dla dr hab. Adama Doliwy

Serdecznie gratulujemy dr hab. Adamowi Doliwie z Katedry Logiki i Podstaw Informatyki uzyskania tytułu naukowego profesora nauk matematycznych i życzymy dalszych sukcesów naukowych!