Gratulacje dla dr Artura Siemaszki

Serdecznie gratulujemy dr.  Arturowi Siemaszce z  Katedry Analizy i Równań  Różniczkowych uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i życzymy dalszych sukcesów naukowych!