Gratulacje dla dr Anny Muranovej

Serdecznie gratulujemy dr Annie Muranovej uzyskania grantu "Miniatura" Narodowego Centrum Nauki (w wysokości 40 205 zł)  na realizację projektu  "Problem Dirichleta dla grafów nieskończonych nad ciałami uporządkowanymi".