Gratulacje dla autorki projektu, prof. Danuty Kruk oraz kierownika Katedry Fizyki Relatywistycznej, prof. Szczepana Bryma.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuje, ze nasz Wydział uzyskał dotację celową MNiSW w wysokości 530 000 zł na tworzenie strategicznej infrastruktury badawczej pn.: "Wysokociśnieniowe Laboratorium Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego". Szczególne podziękowania i gratulacje kieruję do Autorki projektu, prof. Danuty Kruk oraz kierownika Katedry Fizyki Relatywistycznej, prof. Szczepana Bryma.

Aleksy Tralle, prodziekan