Gratulacje dla autorki projektu, dr Aleksandry Kiślak-Malinowskiej

Serdecznie gratulujemy dr Aleksandrze Kiślak-Malinowskiej uzyskania projektu „Staże dla studentów informatyki" o wartości 1 028 932,80 zł zł , w ramach którego będzie realizowanych 113 trzymiesięcznych staży dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka.