Dr Piotr Jastrzębski beneficjentem konkursu MINIATURA 8

Informujemy, że dr Piotr Jastrzębski z Katedry Analizy Zespolonej został beneficjentem konkursu MINIATURA 8, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Przedmiotem finansowania jest wyjazd konsultacyjny, a dr Jastrzębski będzie realizował zadanie pt. Algorytmy komputerowe w geometrii różniczkowej i teorii dyskretnych podgrup grup Liego.

Serdecznie gratulujemy!