Dr Agnieszka Niemczynowicz beneficjentką programu HORIZON MSCA

Z przyjemnością informujemy, że pani dr Agnieszka Niemczynowicz z Katedry Analizy i Równań Różniczkowych, otrzymała finansowanie na realizację grantu złożonego w programie HORIZON MSCA Staff Exchanges pt. Hygge Star Model - a new perspective and application.

 

Projekt realizowany będzie w konsorcjum składającym się z uczelni wyższych i firm z Francji, Portugalii, Łotwy, Korei Południowej i Polski. Ma on charakter interdyscyplinarny łączący głównie obszary zarządzania i informatyki.

Badania dr Niemczynowicz skupiają się wokół problemu modelowania motywacji do pracy młodych ludzi pokolenia Z.

Realizowany będzie przez 4 lata.  Kwota dofinansowania ok. 550 000 euro.

 

Serdecznie gratulujemy naszej naukowczyni i życzymy satysfakcji z prowadzonych badań!