Informacja dla studentów IV roku studiów

We wszystkich sprawach dotyczących studiowania zapraszamy ponownie do pokoju A1/21.
Dziekanat WMiI