PRZEDMIOT Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB NAUK SPOŁECZNYCH

I ROK  1 SEM. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA

ZAKRES: INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 

I ROK 2 SEM. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA

ZAKRES: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

 

W RAMACH PRZEDMIOTU Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB NAUK SPOŁECZNYCH BĘDZIE REALIZOWANY PRZEDMIOT PRAWO GOSPODARCZE.

STUDENCI NIE DOKONUJĄ REJESTRACJI ŻETONOWEJ.

 ZAJĘCIA REALIZOWANE BĘDĄ W TRYBIE ZDALNYM W PIĄTKI W GODZ. 18:30-20:00

 

Dziekanat WMII