I rok INFORMATYKA- zespół na MS TEAMS

I ROK INFORMATYKA I STOPIEŃ (ISI i IO)

Studenci I roku kierunku Informatyka proszeni są o niezwłoczne dołączenie do kanału na platformie MS TEAMS

Nazwa zespołu: INFORMATYKA Rocznik 2021- opiekun

Kod: bh7j3ij

Instrukcja: jak zalogować się do MS TEAMS http://wmii.uwm.edu.pl/logowanie-ms-teams

DOŁĄCZYĆ można TYLKO Z adresu w domenie @student.uwm.edu.pl

 

Dziekanat WMII