REJESTRACJA ŻETONOWA Przedmiot humanizujący 1

I ROK INFORMATYKA ( ISI i IO)

 

Studenci dokonują zapisu na przedmiot humanizujący 1 drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem www.ul.uwm.edu.pl

w terminie od 5 października 2021 r. od godz. 10.00 do 6 października 2021 r. do godz. 23.59.

Wymagany żeton - MOD

Przedmiot humanizujący 1 – do wyboru jeden z poniżej wymienionych:

Estetyka, Etyka, Filozofia, Kultura Kresów PN-Wschodnich i jej kontynuacja, Poprawna polszczyzna w praktyce, Praktyczna filozofia przyrody, Wiedza o teatrze.

 

UWAGA!

W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać w Biurze ds. Kształcenia drogą e-mailową (e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl) lub telefonicznie (mgr Dagmara Pipczyńska 89 524-55-38), w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2021 roku (włącznie) do godz. 13.00.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru

 

 

Dziekanat WMII