PRZEDMIOT Z OBSZARU NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCNYCH 1

STUDENCI KIERUNKU MATEMATYKA

ZAKRES STUDIÓW: MATEMATYKA FINASOWO-UBEZPIECZENIOWA

                                     

Studenci, którzy zadeklarowali chęć studiowania dwóch zakresów studiów jednocześnie, nie dokonują poprzez rejestrację żetonową wyboru Przedmiotu z obszaru nauk społecznych i humanistycznych 1.

 W ramach tego przedmiotu przeniesione zostaną osiągnięcia z przedmiotów Psychologia lub Pedagogika ogólna realizowanych na studiach z zakresu Nauczanie matematyki.

 

                                                                                          Dziekanat WMiI