ŚLUBOWANIE

Każdy student I roku zobowiązany jest  do zalogowania się w systemie USOSweb celem akceptacji ŚLUBOWNIA. Brak zatwierdzenia w terminie do 11 października 2021r. skutkuje wszczęciem procedury skreślenia z powodu niepodjęcia studiów.

https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

IDENTYFIKATOR: PESEL

HASŁO: takie samo jak w przypadku logowania do IRK