Instrukcja korzystania z poczty @student.uwm.edu.pl

Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto w usłudze Office365. Domyślnym loginem, a zarazem adresem e-mail jest numer_albumu@student.uwm.edu.pl

Aby skorzystać z Office 365 należy:

  • zalogować się na stronie konto.student.uwm.edu.pl loginem oraz hasłem identycznym jak do systemu USOS-Web (login: PESEL, hasło: domyślnie takie jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • w formularzu po prawej części ekranu ustawić nowe hasło do usługi Office 365 (hasło musi posiadać min. 8 znaków).

Do usługi logujemy się bezpośrednio przez stronę https://office.com

Po zalogowaniu do panelu Office365 można pobrać pakiet office lub korzystać z wersji webowych Aplikacji. Aby uzyskać dostęp do Poczty Uniwersyteckiej, w panelu Office365 należy wybrać aplikację Outlook.
Aplikację MS Teams można pobrać wraz z całym pakietem office z w/w panelu office365, jak również indywidualnie z linku https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app