Instrukcja korzystania z poczty @student.uwm.edu.pl

Usługa OFFICE 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto u usłudze Office365. Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl.
Do usługi logujemy się poprzez stronę http://office365.com, login podajemy według powyższego schematu. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje Nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM. Następnie logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb oraz UL (Przeważnie loginem jest nr PESEL).
Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365.

Po zalogowaniu do panelu Office365 można pobrać pakiet office lub korzystać z wersji webowych Aplikacji. Aby uzyskać dostęp do Poczty Uniwersyteckiej, w panelu Office365 należy wybrać aplikację Outlook.

Aplikację MS Teams można pobrać wraz z całym pakietem office z w/w panelu office365, jak również indywidualnie z linku https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

W aplikacji desktopowej podczas logowania należy z menu wybrać "Logowanie w domenie student.uwm.edu.pl" zamiast "Centralny System Uwierzytelniania UWM - cas.uwm.edu.pl", a następnie zalogować się wg. następującego schematu

•Hasło: $XxxYyy@zzz
Xxx – trzy pierwsze litery imienia, z których pierwsza jest wielka (bez polskich znaków)
Yyy – trzy pierwsze litery nazwiska, pierwsza wielka, bez polskich znaków
zzz – trzy ostatnie cyfry numeru pesel