SP ZOZ MSWiA - oferta pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 
SZCZEGÓŁY OFERTY 
STANOWISKO: STARSZY INFORMATYK 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY: 

 • wykształcenie wyższe – informatyczne lub w trakcie studiów
 • znajomość technologii do wirtualizacji –VMware Server,
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows,
 • zarządzanie środowiskiem Active Directory,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami: LAN/WAN/WLAN/VPN,
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów sprzętowych oraz programowych,
 • znajomość WordPress,

WYMAGANIA PREFEROWANE:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją techniczną,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • dokładność, zaangażowanie oraz sumienność w działaniu,
 • samodyscyplina w realizacji zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

WARUNKI I MIEJSCE PRACY:

 • zatrudnienie w Zespole Informatyków
 • umowa o pracę na cały etat
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2021 r.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem
"Imię i nazwisko – Starszy informatyk”
w Kancelarii SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie (II piętro, budynek „D”, administracja) Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn lub przesłać pocztą na adres Szpitala w terminie do dnia 15.10.2021 r.