Matematykę finansowo ubezpieczeniową:

Nowa specjalność, jest reakcją na zapotrzebowanie rynku pracy. Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi .