Jednoczesne studiowanie Matematyki i Informatyki:

W cyklu 2017/ 2018 oferujemy możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie. Program studiów i plan zostaje dostosowany do potrzeb studentów.

Ten cykl kształcenia jest kierowany do studentów, którzy planują między innymi rozpoczęcie kariery naukowej. Kształcenie się jednoczesne w obu kierunkach jest opcją dla najbardziej ambitnych studentów.