dr Piotr Jastrzębski

Dr Piotr Jastrzębski urodził się 11 listopada 1985 r. w Olsztynie i całe dotychczasowe życie jest związany z tym miastem. W czasie edukacji szkolnej był laureatem
wielu konkursów matematycznych i fizczynych, m.in. w roku 2003 zajął trzecie miejsce w kategorii Liceum w pierwszych Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych.

22 grudnia 2015 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM nastąpiła publiczna obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Formy Cliorda-Kleina pewnych przestrzeni jednorodnych". Jej wynikiem było uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Dr Piotr Jastrzębski jest współautorem dwóch publikacji. Główna, wspólna z dr Bocheńskim, prof. Tralle i prof. Okudą z Japonii, została opublikowana w International Journal of Mathematics. Jej tematem są właściwe działania SL(2;R) i poszukiwanie warunków na ich (nie)istnienie.

Poza matematyką zajmuje się programowaniem. Dzięki czemu wie, że C to nie tylko witamina, a Kitkat to nie zawsze batonik.

W czasie wolnym odpoczywa na działce.