dr Maciej Bocheński

Ukończyłem studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie w 2009 roku (w roku akademickim 2008-2009 otrzymałem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągniecia w nauce). W 2014 roku uzyskałem na naszym Wydziale stopień doktora matematyki, tytuł rozprawy: "Uogólnione symplektyczne przestrzenie symetryczne".

Prowadzę zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki od 2009 roku: algebrę liniową, geometrię różniczkową, analizę funkcjonalną. Prowadzę też ćwiczenia z matematyki dla studentów innych wydziałów UWM. Moja praca naukowa skupia się wokół zagadnień teorii grup i algebr Liego, przede wszystkim teorią właściwych działań na przestrzeniach jednorodnych. Poniżej znajduje się lista moich (wybranych) artykułów:

Clifford-Klein forms and a-hyperbolic rank, IMRN 2015 (wspólnie z A. Tralle).

On a classification of fat bundles over compact homogeneous spaces, Diff. Geom. Appl., 2016 (wspólnie z A. Szczepkowska, A. Tralle, A. Woike).

On solvable compact Clifford-Klein forms, Proc. AMS, 2016 (wspólnie z A. Tralle).

Proper Actions on Strongly Regular Homogeneous Spaces, Asian J. Math., 2017 (w druku).

Poza matematyką interesuję się również rynkiem finansowym i akwarystyką morską.