dr Krzysztof Żyjewski

Urodziłem się w roku 1984, a pierwszą wiedzę zdobywałem szkole podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, województwo podlaskie. Następnie kontynuowałem naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży. Mając możliwość podjęcia studiów w Białymstoku, Warszawie oraz Olsztynie zdecydowałem się, ze względu na liczne zalety miasta i Uczelni, rozpocząć studia magisterskie na kierunku matematyka Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. W 2008r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskałem tytuł magistra matematyki na podstawie pracy magisterskiej pt. „Zagadnienie transmisji dla operatora Laplace'a w obszarach stożkowych o N różnych środowiskach" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Michaiła Borsuka. Wydział dał mi również możliwość rozwijania moich informatycznych zainteresowań poprzez studia licencjackie na kierunku informatyka. W wyniku czego również w 2008roku uzyskałem stopień licencjata informatyki.

Następnie kontynuując zainteresowania i współpracę z prof. dr hab. Michaiłem Borsukiem rozpocząłem czteroletnie studia doktoranckie na UWM w Olsztynie. Okres studiów doktoranckich pozwolił mi uzyskać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami różnych wydziałów, a przede wszystkim pogłębić wiedzę z zakresu równań różniczkowych cząstkowych. Przedmiotem moich zainteresowań jest badanie zachowania się słabych rozwiązań eliptycznych zagadnień brzegowych w obszarach posiadających osobliwości na brzegu. Efektem prowadzonych badań było obronienie rozprawy doktorskiej pt. „Nielokalne zagadnienie Robina dla eliptycznych równań drugiego rzędu w obszarze płaskim z punktem kątowym na brzegu" i uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych.

Od 2012 roku jestem pracownikiem Katedry Analizy i Równań Różniczkowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. W trakcie pracy i studiów doktoranckich byłem autorem/współautorem trzech artykułów naukowych(kolejne trzy są w recenzji) oraz uczestniczyłem w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Olsztyn, ze względu na swe położenie w bliskości jezior i lasów, to również miasto idealne do odkrywania i rozwoju swoich zainteresowań. Ja, na wskutek doznanej kontuzji, albo dzięki niej :) rok temu odkryłem w sobie pasję do biegania. Dziś mam za sobą swój pierwszy półmaraton (Olsztyn Ukiel Półmaraton). Do zobaczenia na WMiI lub(oraz) na trasie biegu :))