dr Barbara Śmiarowska

Barbara Śmiarowska (z d. Uzar) jest rodowitą olsztynianką. Urodzona w 1989 r. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie im. J. Liszewskiego. Następnie kontynuowała edukację w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Olsztynie im. Ziemi Warmińskiej. Natomiast wielka przygoda z matematyką rozpoczęła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Olsztynie w klasie o profilu historyczno-matematycznym. Po maturze zdecydowała się nadal rozwijać zainteresowanie matematyką rozpoczynając studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na kierunku matematyka o specjalności matematyka stosowana.

Czas studiów dr Śmiarowska wykorzystała nie tylko na realizację programu studiów oraz korzystanie z uroków studenckiego życia, ale również pogłębiała zainteresowania w ramach współzałożonego przez siebie koła naukowego Reguła 72. Uczestniczyła również w Konferencjach Naukowych m.in.
1. Hypercomplex Seminar 2013, Będlewo, 2013;
2. The 15th International Workshop for Young Mathematicians "Functional Analysis", Kraków, 2012;

Ponadto na IV roku studiów nawiązała współpracę naukową z dr hab. Adamem Lecko, prof. UWM w ramach Seminarium Geometrycznej Teorii Funkcji Jednolistnych. Współpraca ta zaowocowała przygotowaniem pracy magisterskiej pt. „ Klasa funkcji Carathéodory'ego", którą obroniła w 2013 r. Po ukończeniu studiów dr Śmiarowska przez 3 lata łączyła rozpoczętą współpracę naukową z pracą zarobkową. W 2016 r. obroniła przygotowaną pod kierunkiem prof. Lecko pracę doktorską pt. „ Klasy funkcji analitycznych generowane przez iloczyny Blaschke'go", uzyskując stopień doktora nauk matematycznych. Od października 2016 r. podjęła pracę jako asystent w Katedrze Analizy Zespolonej WMiI UWM.

W ramach współpracy naukowej powstały następujące prace naukowe:
1. Lecko, B. Uzar, A note on Julia-Carathéodory Theorem for functions with fixed coefficients, Proceedings of the Japan Academy, Ser. A, Mathematical Sciences, vol. LXXXIX, 2013, 133-137
2. B. Kowalczyk, A. Lecko, B. Śmiarowska, On some coefficient inequality in the subclass of close-to-convex functions, Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, Ser. Recherches sur les deformations, tom 66 nr. 3, 2016

Zainteresowania naukowe i działalność naukowo-badawcza skupia się na szerokim spektrum zagadnień analizy zespolonej funkcji jednej zmiennej, zwłaszcza w zakresie geometrycznej teorii funkcji jednolistnych.

W wolnym czasie dr Śmiarowska lubi czytać powieści kryminalne oraz obyczajowe. Próbuje sił w kuchni oraz od czasu do czasu nadrabia kontakt z kulturą wysoką, wychodząc do teatru lub kina.